מדינות עולם - שאלה 6

מהי המדינה היחידה בעולם ללא המנון?
ניתן לגלול מטה וללמוד יותר על 4 התשובות. אחת מהן היא התשובה הנכונה.
בסיום, סגור את הדפדפן כדי לחזור למשחק.
הקודם
הבא

לחצו על שם המדינה כדי ללמוד עליה יותר